A new FT-IR process analyser is under its way!

08

Apr 2014

Inovacijos.lt article about Sprana

Posted by / in News /

Maža Lietuvos įmonė rado savo vieta „ankštoje“ aukšųjų technologijų rinkoje 
 
Stebint mažos įmonės pirmuosius žingsius bei dabartinę įmonės plėtrą, norisi pasidalinti šios veržlios įmonės sėkme. Kita vetus, jei ne kryptinga įmonės vadovų veikla ir kūrybingas kolektyvas ( 5 mokslo tyrėjai, 2 iš jų mokslo daktarai),  teisingos jų  įžvalgos analizuojant rinką bei atkaklus užsibėžtų tikslų siekimas, įmonė nebūtų ten, kur yra dabar.  Taigi, pristatau Jums įmonę „Sprana“.
UAB „Sprana“ – 2012 m. naujai startavusi aukštųjų technologijų įmonė, vienintelė Lietuvoje užsiimanti spektroskopijos taikymu pramoninių procesų procesų/srautų (angl. on-line) analizėje. UAB „Sprana“ veikla apima spektroskopinių analitinių instrumentų, pritaikytų pramoninių procesų analizei linijose, bei kalibracinių metodų kūrimą ir vystymą, taip pat su tuo susijusius mokslinius tyrimus. Pagrindinė specializacijos sritis – tai šviesą sklaidančių terpių kiekybinė analizė ir charakterizavimas, taikant UV-Vis-NIR spektroskopinius metodus.
Šiam tikslui pasiekti buvo būtina įkurti aukščiausio lygio modernią MTTP laboratoriją. Tai įgyvendinti padėjo ES struktūrinė parama. Pagal LVPA administruojamą priemonę „IntelektasLT+“ buvo įsigyta pasaulyje pačios moderniausios įrangos už 1.243.213 Lt (iš jų apie 900,000 ES lėšos, (projektas Nr.: VP2-1.3-ŪM-03-K-03-012 „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“. Finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis), kitą dalį, 372.964 Lt, investavo akcininkai.
Šiai dienai UAB „Sprana“ gali pasidžiaugti ne tik turėdama moderniausia Lietuvoje laboratoriją taikomosios spektroskopijos srityje, bet ir jau nuveiktais darbais. Tikimasi, kad jau 2013 metų gruodį dienos šviesą gali išvysti pirmasis prototipas skirtas itin plačiai chemijos pramonei. Tai sritis, kurioje spektroskopinių analizės metodų potencialas nėra pilnai išnaudotas. Tuo tarpu, chemijos pramonėje paklausa šiems analizės metodams (su tokiais srautais dirbančioje pramonėje) yra didelė. Prognozuojama, kad bendrai analitinių instrumentų pasaulinė rinka šiais ir ateinančiais metais augs apie 12%, o būtent pramoninių (srautinių) spektroskopinių analizatorių sektorius, į kurį ir yra orientuotas kuriamas produktas, auga dar sparčiau – vidutiniškai 20 % per metus. Analitikai taip pat prognozuoja, kad šios rinkos vertė 2013 m. sieks beveik 2 milijardus JAV dolerių.
Todėl UAB “Sprana” investuoja ir aktyviai dirba efektyvesnių sprendimų šioje srityje kūrimo, vystymo ir realizacijos linkme. Pagrindinis įmonės tikslas – ateityje užimti vieną iš lyderių pozicijų šioje nišoje pasaulinėje rinkoje. Kuo galėtų būti įdomi įmonės „Sprana“ kuriama produkcija pasaulinėje rinkoj?
Pagrindinis įmonės „SPRANA“ planuojamo gaminti naujojo analizatoriaus pranašumas prieš konkurentus – tai didesnis tikslumas dispersinių srautų charakterizavime tiek nustatinėjant cheminių junginių koncentracijas, tiek įvertinant fizikines dispersinio srauto savybes. Dar vienas svarbus privalumas – tas, kad su šiuo analizatoriumi, dėka naujų matavimo ir kalibravimo metodų, bus galima pakankamai tiksliai nustatyti (įvertinti) šviesą sklaidančių dalelių (kietų ar skystų) morfologiją ir fizikines savybes tokias, kaip dalelių dydžių skirstinys (DDS). Kaip tik tokio pobūdžio matavimų (nustatymų) faktiškai nedaro nei vienas komercinis pramoninis UV-Vis-NIR srautinis analizatorius.
 Taigi, naujuoju analizatoriumi bus galima matuoti daugiau parametrų nei su bet kuriuo šiuo metu rinkoje siūlomu pramoniniu analizatoriumi.
Pažymėtina taip pat, kad UAB “Sprana”, norėdama spartinti spektroskopinių analizatorių kūrimą ir toliau didina investicijas į jų vystymą. Akcininkų įnašais padidintas įstatinis kapitalas iki 500,000 lt. bei dar papildomai investuota virš 300,000 lt. nuosavų lėšų. Svarbu, kad prie veiklos spartaus vystymo stipriai prisidės ir ES parama pagal programa Intelektas LT Taikomųjų ir mokslinių tyrimų finansavimui projekte „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“ , numatoma skirti 1.836.715 Lt., iš jų 977.448 Lt iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (projekto paraiška Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-063). Per 2012 – 2013 metus investicijų suma, kartu su ES lėšomis sudarys apie 3 mln. litų.
Linkime sėkmės įmonei!
Kristina Eidukevičienė
Lietuvos inovacijų centras

Stebint mažos įmonės pirmuosius žingsius bei dabartinę įmonės plėtrą, norisi pasidalinti šios veržlios įmonės sėkme. Kita vetus, jei ne kryptinga įmonės vadovų veikla ir kūrybingas kolektyvas ( 5 mokslo tyrėjai, 2 iš jų mokslo daktarai),  teisingos jų  įžvalgos analizuojant rinką bei atkaklus užsibėžtų tikslų siekimas, įmonė nebūtų ten, kur yra dabar.  Taigi, pristatau Jums įmonę „Sprana“.

UAB „Sprana“ – 2012 m. naujai startavusi aukštųjų technologijų įmonė, vienintelė Lietuvoje užsiimanti spektroskopijos taikymu pramoninių procesų procesų/srautų (angl. on-line) analizėje. UAB „Sprana“ veikla apima spektroskopinių analitinių instrumentų, pritaikytų pramoninių procesų analizei linijose, bei kalibracinių metodų kūrimą ir vystymą, taip pat su tuo susijusius mokslinius tyrimus. Pagrindinė specializacijos sritis – tai šviesą sklaidančių terpių kiekybinė analizė ir charakterizavimas, taikant UV-Vis-NIR spektroskopinius metodus.

Šiam tikslui pasiekti buvo būtina įkurti aukščiausio lygio modernią MTTP laboratoriją. Tai įgyvendinti padėjo ES struktūrinė parama. Pagal LVPA administruojamą priemonę „IntelektasLT+“ buvo įsigyta pasaulyje pačios moderniausios įrangos už 1.243.213 Lt (iš jų apie 900,000 ES lėšos, (projektas Nr.: VP2-1.3-ŪM-03-K-03-012 „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“. Finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis), kitą dalį, 372.964 Lt, investavo akcininkai.

Šiai dienai UAB „Sprana“ gali pasidžiaugti ne tik turėdama moderniausia Lietuvoje laboratoriją taikomosios spektroskopijos srityje, bet ir jau nuveiktais darbais. Tikimasi, kad jau 2013 metų gruodį dienos šviesą gali išvysti pirmasis prototipas skirtas itin plačiai chemijos pramonei. Tai sritis, kurioje spektroskopinių analizės metodų potencialas nėra pilnai išnaudotas. Tuo tarpu, chemijos pramonėje paklausa šiems analizės metodams (su tokiais srautais dirbančioje pramonėje) yra didelė. Prognozuojama, kad bendrai analitinių instrumentų pasaulinė rinka šiais ir ateinančiais metais augs apie 12%, o būtent pramoninių (srautinių) spektroskopinių analizatorių sektorius, į kurį ir yra orientuotas kuriamas produktas, auga dar sparčiau – vidutiniškai 20 % per metus. Analitikai taip pat prognozuoja, kad šios rinkos vertė 2013 m. sieks beveik 2 milijardus JAV dolerių.

Todėl UAB “Sprana” investuoja ir aktyviai dirba efektyvesnių sprendimų šioje srityje kūrimo, vystymo ir realizacijos linkme. Pagrindinis įmonės tikslas – ateityje užimti vieną iš lyderių pozicijų šioje nišoje pasaulinėje rinkoje. Kuo galėtų būti įdomi įmonės „Sprana“ kuriama produkcija pasaulinėje rinkoj?

Pagrindinis įmonės „SPRANA“ planuojamo gaminti naujojo analizatoriaus pranašumas prieš konkurentus – tai didesnis tikslumas dispersinių srautų charakterizavime tiek nustatinėjant cheminių junginių koncentracijas, tiek įvertinant fizikines dispersinio srauto savybes. Dar vienas svarbus privalumas – tas, kad su šiuo analizatoriumi, dėka naujų matavimo ir kalibravimo metodų, bus galima pakankamai tiksliai nustatyti (įvertinti) šviesą sklaidančių dalelių (kietų ar skystų) morfologiją ir fizikines savybes tokias, kaip dalelių dydžių skirstinys (DDS). Kaip tik tokio pobūdžio matavimų (nustatymų) faktiškai nedaro nei vienas komercinis pramoninis UV-Vis-NIR srautinis analizatorius.

Taigi, naujuoju analizatoriumi bus galima matuoti daugiau parametrų nei su bet kuriuo šiuo metu rinkoje siūlomu pramoniniu analizatoriumi.

Pažymėtina taip pat, kad UAB “Sprana”, norėdama spartinti spektroskopinių analizatorių kūrimą ir toliau didina investicijas į jų vystymą. Akcininkų įnašais padidintas įstatinis kapitalas iki 500,000 lt. bei dar papildomai investuota virš 300,000 lt. nuosavų lėšų. Svarbu, kad prie veiklos spartaus vystymo stipriai prisidės ir ES parama pagal programa Intelektas LT Taikomųjų ir mokslinių tyrimų finansavimui projekte „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“ , numatoma skirti 1.836.715 Lt., iš jų 977.448 Lt iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (projekto paraiška Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-063). Per 2012 – 2013 metus investicijų suma, kartu su ES lėšomis sudarys apie 3 mln. litų.

Linkime sėkmės įmonei!

Kristina Eidukevičienė

Lietuvos inovacijų centras

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS