A new FT-IR process analyser is under its way!

08

Apr 2014

Inovacijos.lt article about Sprana

Posted by / in News /

Maža Lietuvos įmonė rado savo vieta „ankštoje“ aukšųjų technologijų rinkoje 
 
Stebint mažos įmonės pirmuosius žingsius bei dabartinę įmonės plėtrą, norisi pasidalinti šios veržlios įmonės sėkme. Kita vetus, jei ne kryptinga įmonės vadovų veikla ir kūrybingas kolektyvas ( 5 mokslo tyrėjai, 2 iš jų mokslo daktarai),  teisingos jų  įžvalgos analizuojant rinką bei atkaklus užsibėžtų tikslų siekimas, įmonė nebūtų ten, kur yra dabar.  Taigi, pristatau Jums įmonę „Sprana“.
UAB „Sprana“ – 2012 m. naujai startavusi aukštųjų technologijų įmonė, vienintelė Lietuvoje užsiimanti spektroskopijos taikymu pramoninių procesų procesų/srautų (angl. on-line) analizėje. UAB „Sprana“ veikla apima spektroskopinių analitinių instrumentų, pritaikytų pramoninių procesų analizei linijose, bei kalibracinių metodų kūrimą ir vystymą, taip pat su tuo susijusius mokslinius tyrimus. Pagrindinė specializacijos sritis – tai šviesą sklaidančių terpių kiekybinė analizė ir charakterizavimas, taikant UV-Vis-NIR spektroskopinius metodus.

Please select the social network you want to share this page with: